Onderhoud landschapselementen

Elk landschapselement heeft een optimaal onderhoudsmoment. Struweelranden kunnen het best in de late zomer of het vroege najaar gemaaid worden, omdat de insecten die daarin leven op dat moment nog erg mobiel zijn. Hetzelfde geldt voor onderhoud aan poelen. Vanaf 1 oktober mag het onderhoud aan houtachtige elementen weer uitgevoerd worden. Zo kunnen de knotbomen, houtwallen en hoogstamboomgaarden weer gesnoeid worden. Het onderhoud dient plaats te vinden voor 15 maart.

Beheer van landschapselementen is onderdeel van het beheercontract en de bijbehorende beheervergoeding. Het Collectief dient op jaarbasis voldoende oppervlakte aan beheermeldingen in te dienen bij RVO om kortingen te voorkomen. De afgelopen jaren is er al op verschillende plekken beheer uitgevoerd. Tegelijkertijd ligt er nog steeds een grote beheeropgave.

Verschillende deelnemers zullen hiervoor binnenkort benaderd worden om dit onderhoudsseizoen groot onderhoud uit te voeren. Mocht u niet benaderd zijn voor het plegen van groot onderhoud, maar wilt u toch het element graag snoeien dit seizoen? Dan kunt contact opnemen met de veldcoördinator van uw regio (https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/organisatie/werkorganisatie/). Als u (groot) onderhoud aan landschapselementen uitvoert, dient u dit binnen 7 dagen na uitvoering bij de veldcoördinator te melden.