Onderhoud leefgebied Dooradering

Verschillende deelnemers zijn actief met beheer in het zogeheten leefgebied Dooradering. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het beheer van landschapselementen, zoals houtwallen en poelen, en om botanisch beheer. Voor landschapselementen vindt het onderhoud vooral in het najaar en de winterperiode plaats, dus de deelnemers kunnen nu aan de slag.

Het onderhoud aan houtopstanden vindt plaats in de winterperiode, bij de meeste beheerpakketten tussen 1 oktober en 15 maart. De poelen worden in het najaar geschoond tussen 1 september en 15 oktober. Na het onderhoud aan uw landschapselement is het belangrijk om binnen zeven dagen melding te doen bij het Collectief. Meldingen kunnen digitaal worden gedaan via https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/indienen-meldingen/.  

Naast bovengenoemd beheer zijn er ook wintervoedselakkers en kruidenrijke akkerranden in beheer gebracht. Deze zijn reeds in het voorjaar ingezaaid met een geschikt mengsel, waardoor ze in de winterperiode voedsel geven voor verschillende vogelsoorten en kleine zoogdieren, die op hun beurt weer voedsel zijn voor grotere soorten. Dit jaar zijn er voor het eerst vogelakkers gerealiseerd; in de rubriek ”Deelnemer uitgelicht” vindt u een interview met de betreffende deelnemer.