Onderhoud poelen van start

Binnen het leefgebied droge dooradering hebben verschillende deelnemers ANLb-pakketten afgesloten voor één van de pakketten “Poel en klein historisch water”. We merken dat het bij verschillende poelen lastig is om in deze droge periode water vast te houden. De poelen mogen incidenteel droog vallen vanaf 15 juni, maar door de uitzonderlijke omstandigheden is een deel van de poelen dit jaar al eerder drooggevallen. Mocht dit bij u ook zo zijn, meld dat bij onze veldcoördinatoren, zodat we samen met u kunnen kijken hoe we dit kunnen tackelen in de toekomst.

Binnen deze pakketten is het van belang dat de poelen periodiek opgeschoond worden. De periode waarin dit beheer plaatsvindt, is tussen 15 augustus en 15 november. Heeft u een poel in beheer? Dan mag u in deze periode het onderhoud uitvoeren. Denk eraan dat het uitgevoerde beheer binnen zeven dagen bij het Collectief gemeld dient te worden.