Onderzoek naar functioneren plasdrassen

Plasdrassen zijn van groot belang voor het goed functioneren van een weidevogelgebied. Maar niet alle plasdrassen functioneren even goed. Wat maakt dat een plasdras veel vogels aantrekt, terwijl dat bij andere plasdrassen niet het geval is?

De afgelopen jaren hebben we met de deelnemers de nodige ervaring opgedaan op gebied van plasdrassen: over de aanleg en inrichting, maar ook over het beheer. We hebben gemerkt, dat niet alle plasdrassen even goed functioneren: soms is het lastig water vast te houden, andere keren is de begroeiing te dicht. Ook zijn er plasdrassen die geschikt lijken, maar desondanks geen vogels aantrekken.

De komende tijd onderzoekt het Collectief welke factoren van belang zijn voor een goed functionerende plasdras. Hierbij gaan we van alle plasdrassen in het werkgebied van het Collectief de aanwezige gegevens op een rij zetten. Dit zijn bijvoorbeeld de resultaten van de schouw en gegevens van de aantallen van vogels. Ook gaan we in gesprek met experts op gebied van plasdrassen. Hiermee hopen we erachter te komen welke factoren van belang zijn voor een goed functionerende plasdras.

Mocht u uw ervaringen met betrekking tot het functioneren van uw plasdras willen delen? Dan kunt u contact opnemen met uw veldcoördinator. De contactgegevens vindt u onder https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/organisatie/werkorganisatie/. In de volgende nieuwsbrief delen we de uitkomsten van dit onderzoek met u.