Het collectief Noordwest Overijssel betreft een samenwerking tussen vier agrarische natuurverenigingen (ANV’s), opgericht om uitvoering te geven aan het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer (ANLb).

De volgende ANV’s vormen samen het collectief Noordwest Overijssel:
• Agrarische Natuurvereniging Camperland
• Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten
• Agrarische Natuurvereniging Tolhuislanden
• Kopse Agrarische Natuurvereniging

Op onderstaande kaart zijn de werkgebieden weergegeven.

Werkgebieden Collectief NW Overijssel