Predatieonderzoek

Zoals eerder in de nieuwsbrief vermeld is er afgelopen jaar predatieonderzoek uitgevoerd in onder andere Staphorsterveld en Tolhuislanden. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat er een ontheffing voor het wegvangen en doden van steenmarters is verkregen.

De Faunabeheereenheid (FBE) heeft naar aanleiding van het predatieonderzoek van 2021 een ontheffing aangevraagd voor het wegvangen van steenmarters. Deze ontheffing is uiteindelijk ook daadwerkelijk verkregen voor de gebieden waar het onderzoek is uitgevoerd, namelijk Tolhuislanden, Staphorsterveld en Lierderbroek. De eerste twee gebieden vallen onder het werkgebied van het Collectief, het laatste gebied valt onder het werkgebied van Collectief Midden Overijssel.

Het is uniek dat deze ontheffing verkregen is: een vergelijkbare ontheffing is in andere provincies pas een enkele keer afgegeven en dan alleen in het kader van een pilot. Het Collectief is dan ook erg blij dat deze ontheffing afgegeven is. Wel zitten er behoorlijk veel voorwaarden aan, waardoor de uitvoerbaarheid niet altijd even makkelijk is. In bepaalde gebieden zijn echter al steenmarters weggevangen, dus het is in ieder geval mogelijk.

Om een beeld te krijgen van de predatie in andere gebieden wordt op dit moment ook predatieonderzoek uitgevoerd op verschillende andere locaties in het werkgebied van het Collectief. Vrijwilligers volgen daar nesten met behulp van camera’s. Ook hier wordt speciale aandacht geschonken aan de steenmarter, in de hoop dat de ontheffing waar nodig uitgebreid kan worden naar deze gebieden.