Predatieonderzoek

In 2021 is een predatieonderzoek uitgevoerd in Staphorsterveld, Tolhuislanden en Liederboek, waarbij het Liederbroek in het werkgebied van Collectief Midden Overijssel valt. De Faunabeheereenheid (FBE) heeft naar aanleiding van dit onderzoek een ontheffing aangevraagd en verkregen voor het wegvangen van steenmarters in de drie onderzoeksgebieden.

Unieke situatie

Het is uniek dat deze ontheffing verkregen is: een vergelijkbare ontheffing is in andere provincies pas een enkele keer afgegeven en dan alleen in het kader van een pilot. We zijn dan ook erg blij dat deze ontheffing afgegeven is. Wel zitten er behoorlijk veel voorwaarden aan, waardoor de uitvoerbaarheid niet altijd even makkelijk is. In bepaalde gebieden zijn echter al steenmarters weggevangen, dus het is in ieder geval mogelijk.

Verder onderzoek

Om een beeld te krijgen van de predatie in andere gebieden wordt op dit moment ook predatieonderzoek uitgevoerd op verschillende andere locaties in ons werkgebied. Vrijwilligers volgen daar nesten met behulp van camera’s. Ook hier wordt speciale aandacht geschonken aan de steenmarter, in de hoop dat de ontheffing waar nodig uitgebreid kan worden naar deze gebieden.