Schouwen en controleren door NVWA

Ook het afgelopen jaar hebben er weer controles plaatsgevonden door zowel schouwmedewerkers van het collectief, als controleurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Schouwen

Conform het kwaliteitshandboek van het Collectief Noordwest Overijssel is er afgelopen jaar weer de schouw uitgevoerd door onze schouwmedewerkers. Zij controleren of de maatregelen volgens de regels en eisen zijn uitgevoerd. Onderweg hebben we veel mooie dingen gezien, maar we kwamen ook incidenteel zaken tegen die niet klopten. Waar mogelijk is herstel geboden. De afwijkingen zullen aan de orde komen binnen het bestuur van het collectief. Zij besluiten of hiervoor sancties, in de vorm van korting op de uitbetaling, worden opgelegd.

NVWA

Ook dit jaar heeft de NVWA steekproefsgewijs gecontroleerd op beheerafspraken: Bij weidevogelbeheer gaat het om zaken als de uitgestelde maaidatum en/ of eventuele nesten daadwerkelijk gespaard zijn bij het maaien, etc.. Binnen de ‘Droge Dooradering’ is er gecontroleerd of het landschapselement daadwerkelijk aanwezig is, of er niet beweid wordt in de gesloten periode en of er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn. De NVWA mag slechts kort voor de start van hun bezoek contact opnemen met het collectief om te laten weten dat zij in het gebied gaan controleren.

We vragen begrip voor het feit dat we u daardoor ook niet vooraf kunnen informeren. In de meeste gevallen kan de NVWA zich ook niet ter plekke bij u als individuele deelnemer melden. Onze ervaringen zijn tot dusver dat de NVWA weinig overtredingen heeft gesignaleerd. Het gaat dus goed! Mochten er wel overtredingen of onjuistheden zijn gesignaleerd, dan neemt een medewerker van collectief contact met u op om dit te bespreken.