Soort uitgelicht: de kievit

Iedere nieuwsbrief lichten we een soort uit, waar we ons als Collectief voor inzetten. Dit kan een weidevogel zijn of een soort van de zogenaamde “droge dooradering”. De eerste editie van “soort uitgelicht” richten we ons op een soort waar we ons dit jaar extra voor inzetten vanwege de GLB-pilot: de kievit.

De kievit is met zijn zwart-witte kleed en kenmerkende kuif een opvallende verschijning in het boerenland. De kievit leeft vooral op korte, structuurrijke, open graslanden en braakliggende akkers. De kievit heeft een vrij korte snavel en kan dus niet diep in de grond prikken. Volwassen dieren eten vooral wormen aan het oppervlak, kuikens eten vooral insecten (tot wel 5000 per dag!).

Vanaf februari trekken de mannetjeskieviten naar hun broedgebied, waar ze een territorium claimen. Vaak ligt dit vlakbij de locatie waar ze afgelopen jaar gebroed hebben. De vrouwtjes volgen later, maar zijn normaal gesproken hun partner trouw. Als ze elkaar weer gevonden hebben, verloopt de balts in een vast patroon binnen de grenzen van het territorium. Na de paring legt het vrouwtje meestal vier eieren in een kuiltje, vaak op bouwland of kort grasland. Zowel het mannetje als het vrouwtje bebroeden de eieren.

De kievit is de vroegst broedende weidevogel: dit jaar is het eerste kievitsei in Nederland op 2 maart gevonden. De broedtijd duurt ongeveer 28 dagen, waarna het kuiken uit het ei komt. Dat betekent dat vanaf begin april de eerste kuikens waargenomen kunnen worden. Het kuiken verlaat bijna meteen het nest op zoek naar voedsel. De ouders voeren de kuikens niet, maar ze warmen de kuikens wel op onder de veren. 35 tot 40 dagen nadat het kuiken uit het ei is gekropen, is het kuiken vliegvlug. Dat wil zeggen dat het kuiken op dat moment in staat is om te vliegen.

In tegenstelling tot de meeste weidevogels kan een kievit meerdere legsels per jaar produceren. Dit doen ze bijvoorbeeld wanneer een legsel verloren gaat. Dat betekent dat het broedseizoen van de kievit vrij lang is: van begin maart tot eind juni kunnen er nesten gevonden worden. Kuikens kunnen van begin april tot eind juli rondlopen.

Zoals beschreven komt de kievit vooral voor op percelen met korte, structuurrijke vegetatie en bouwland. Niet alle pakketten binnen ANLb zijn dan ook geschikt voor de kievit. Pakketten die bij uitstek geschikt zijn voor de kievit zijn plasdras, uitgestelde bewerkingen op bouwland, extensief weiden en voorweiden. Wilt u iets extra’s voor de kievit doen? Dan zijn dit wellicht pakketten die u af kunt sluiten.