Speciale aandacht voor boerenlandvogels in Noordwest Overijssel

Het Collectief Noordwest Overijssel heeft het afgelopen jaar allerlei inrichtingsmaatregelen genomen met als doel een beter leefmilieu te creëren voor boerenlandvogels in Noordwest Overijssel. De maatregelen variëren van het afschuinen van oevers, tot het nemen van maatregelen om de predatiedruk te verminderen.

In het kader van het project ‘’Condities voor soorten op orde’’ zijn diverse maatregelen genomen. Het project was een initiatief van Collectief Noordwest Overijssel en is gesubsidieerd door provincie Overijssel. De aanleiding was het afnemende aantal soorten vogels op het boerenland. De maatregelen zijn zeer divers en variëren van de aanschaf en plaatsing van 9 plasdraspompen, aanleggen van 14 vossenvallen met mobiel alarm tot de aanschaf en plaatsing van bijvoorbeeld nestkasten voor kerk- en steenuilen.

 Uitvoering van maatregelen in het veld

Dit project is nu afgerond en heeft een aantal mooie inrichtingsmaatregelen opgeleverd. Eén van de maatregelen was het plaatsen van plasdraspompen. Deze pompen, die draaien op zonne-energie, zorgen voor vernatting van de percelen. Soms staan de pompen in de buurt van kruidenrijk grasland. Dit is een ideale combinatie, aangezien vernatting en het vergroten van de kruidenrijkdom het perceel extra aantrekkelijker maakt voor weidevogels.

Andere belangrijke maatregelen zijn middelen die de predatiedruk op weidevogels verlagen. Zo zijn er in overleg met verschillende Wildbeheereenheden in het werkgebied van het Collectief veertien vossenvallen aangeschaft en geplaatst. De vallen zijn verspreid over het werkgebied van het Collectief geplaatst, op strategische en door de WBE gekozen locaties. De eerste vossen zijn hiermee reeds gevangen.

Ook zijn er op verschillende plekken nestkasten voor uilen opgehangen. Er zijn nog enkele kerkuilenkasten beschikbaar. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de coördinator in uw gebied.