Start van het nieuwe beheerjaar

Nog even en dan komen de eerste weidevogels weer terug uit hun overwinteringsgebieden. Het nieuwe weidevogelseizoen staat dus over niet al te lange termijn weer voor de deur! Dat betekent dat we allemaal weer in de startblokken staan om het beheer uit te voeren en de weidevogels te helpen om het seizoen hopelijk tot een succes te maken.

Voordat de vogels terugkomen is voor een aantal beheerpakketten al actie noodzakelijk, ook voordat de beheerperiode ingaat. Met name bij plasdrassen is dit van belang: op 15 februari begint de zogenaamde inundatieperiode, oftewel de periode waarin de plasdras onder water hoort te staan. Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat de pompen voor deze datum ingezet worden. Bij voorkeur enkele weken van tevoren, zodat de plasdras op 15 februari ook echt voldoende water bevat.
Heeft u moeite om de plasdras onder water te krijgen? Het Collectief heeft een aantal vijzelpompen aangeschaft om dit gemakkelijker te maken. Indien u daarvan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met uw veldcoördinator.

Voor verschillende beheerpakketten, zoals grasland met rustperiode, plasdras en kruidenrijk grasland, staat in de beheervoorschriften dat het gewas kort de winter in gaat. Gezien het warme najaar is momenteel op veel percelen het gewas vrij lang. Wanneer hier niets aan gedaan wordt, betekent dat bijvoorbeeld dat het gewas al vroeg in het seizoen te zwaar wordt voor de weidevogelkuikens. Ook voorjaarsbemesting zorgt voor een zwaar gewas bij grasland met rustperiode, niet alleen voor de kuikens ongewenst, maar vaak ook lastiger in te passen in de bedrijfsvoering. Door de voorjaarsbemesting achterwege te laten en waar nodig en haalbaar in het vroege voorjaar schapen in te zetten, blijven de percelen langer geschikt voor de vogels.

Komend seizoen willen we vaker een attentiemail rondsturen, met informatie over een specifieke aanstaande periode van een bepaald beheerpakket. Hiermee willen we u helpen om het weidevogelbeheer makkelijker te maken.