Stikstofgevoelige agrarische percelen Aerius verwijderd

Enige tijd geleden ontstond er de nodige ophef, doordat in Overijssel percelen met agrarisch natuurbeheer als stikstofgevoelig waren aangemerkt op kaarten uit Aerius. Dit bleek uiteindelijk niet de bedoeling te zijn en zou gecorrigeerd worden.

Inmiddels heeft de provincie 270 hectare aan agrarische percelen met een stikstofgevoeligheid geschrapt. Voor andere percelen loopt momenteel nog onderzoek naar de stikstofgevoeligheid. De aanpassingen in de kaarten zijn in te zien onder: https://overijssel.notubiz.nl/document/10187126/1/document. De aanpassingen worden eind dit jaar in de nieuwe update van Aerius verwerkt.