Subsidie voor verbeteren leefgebied weidevogels toegekend

Afgelopen jaar heeft Collectief Noordwest Overijssel samen met de andere twee Collectieven in deze provincie een grote subsidieaanvraag gedaan voor het verbeteren van het leefgebied van de weidevogels. Eind vorig jaar kregen we bericht dat de volledige aanvraag is goedgekeurd!

Dat betekent dat we aan de slag zijn gegaan met de uitvoering, zodat we komend weidevogelseizoen de eerste vruchten kunnen plukken van deze subsidie. Voorafgaand aan de aanvraag hebben de veldcoördinatoren geïnventariseerd waar maatregelen mogelijk zijn. Hierdoor is er per gebied bekend welke subsidiabele maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

In Overijssel worden in totaal 32 nieuwe plasdrassen met bijbehorende pomp aangelegd. De vijzelpompen, die elders in deze nieuwsbrief genoemd worden, konden met behulp van deze subsidie worden aangeschaft. Op drie locaties in Overijssel worden inrichtingsmaatregelen genomen om het waterpeil lokaal te verhogen.

Ook worden 73 pompen aangeschaft voor het vernatten van kruidenrijk grasland en kunnen we op 45 ha randen van kruidenrijk grasland inzaaien met kruidenrijke zaaimengsels. Verder worden meerdere kilometers vossenwerende rasters aangeschaft, zowel om percelen uit te rasteren als om individuele nesten uit te rasteren.

Dit zijn indrukwekkende cijfers en een mooie aanvulling op de vorige subsidieaanvraag die we in 2019 met de andere Collectieven uit Overijssel hebben gedaan. Onder die subsidieaanvraag zijn onder andere 62 plasdrassen aangelegd in de provincie, 21 percelen kruidenrijk grasland vernat en vossenwerende rasters en een aantal weidevogeldrones aangeschaft.

Door alle maatregelen kunnen we grote stappen zetten in het verbeteren van het leefgebied van de weidevogels. Hopelijk gaan deze maatregelen samen met onze gezamenlijke inzet zorgen voor mooie resultaten voor de weidevogels.