Ton Fleer stopt als veldcoördinator ANLb

Veldcoördinator Ton Fleer is per 1 oktober 2019 gestopt met de werkzaamheden voor ANLb binnen Collectief Noordwest Overijssel. Ton heeft aangegeven na ruim vier jaar voor het collectief, en vele jaren voor de Kopse Agrarische Natuurvereniging, werkzaam te zijn geweest, een stap terug te willen doen. Klaas Eker en Egbert Wever nemen de taken en gebieden over waar Ton als veldcoordinator werkzaam was.

Klaas Eker is sinds begin 2018 aan het collectief verbonden als veldcoordinator binnen het werkgebied van de Kopse Agrarische Natuurvereniging. Egbert Wever is sinds 2017 veldcoordinator in het Staphorsterveld en binnen ANV Horst en Maten. Klaas Eker richt zich primair op de Droge Dooradering en het weidevogelbeheer in en rondom de Wieden (Barsbekerbinnenpolder, De Bramen, Giethoorn en Leeuwterveld). Egbert Wever neemt voorlopig de overige weidevogelgebieden in Steenwijkerland voor zijn rekening. Mogelijk dat u dus vanaf nu met een andere veldcoordinator in contact komt.

Ton rondt de komende maanden nog enkele lopende projecten buiten ANLb af. Wij waarderen het daarbij zeer dat Ton de komende tijd op de achtergrond zijn kennis, ervaring en netwerk beschikbaar wil stellen voor Klaas en Egbert.
Ton, namens het Collectief heel erg bedankt voor je inzet en je gedrevenheid!