Vacature Projectleider Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer – 24 uur

Wat is het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel?

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel (CNWO) is een jonge, dynamische coöperatie van, voor en door boeren die zich bezighoudt met het ondersteunen van het verduurzamen van het agrarisch bedrijf en het vergroenen van het landelijk gebied. Wij zijn in december 2014 opgericht als uitvoeringsorganisatie (contracteren, monitoren en uitbetalen) van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in Noordwest Overijssel. Daarnaast voeren wij ook projecten uit op het gebied van bijvoorbeeld bodem en water en geven wij input op bestaand en nog te vormen beleid.

Onze coöperatie ‘groeit & bloeit’ en telt ruim 300 leden. Het wordt bestuurd door een bestuur met 5 leden en heeft een werkorganisatie met 8 medewerkers die hun kennis en expertise inbrengen. De komende tijd willen we verder professionaliseren met een eigen vestiging als stip op de horizon.

Wat zoeken we?

Een ambitieuze en flexibele Projectleider ANLb (24 uur)

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor de (aansturing van) de uitvoering van de regeling Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in het (noord) westen van Overijssel. Daarnaast pak je zelfstandig projecten op die een relatie hebben met het ANLb of het Collectief, waaronder het Aanvalsplan Grutto dat opgestart wordt in twee deelgebieden in Noordwest Overijssel.
 • Dit doe je door leiding te geven aan de ANLb-medewerkers (veldcoördinatoren) en hen te ondersteunen met kennis(ontwikkeling) en advies.
 • Naast de zorg voor een juiste uitvoering van het ANLb, ligt je focus op het verbeteren van de kwaliteit van het beheer in het veld.
 • Daarbij zorg je voor budgetbewaking op de beheerkosten.
 • Je onderhoudt de contacten met opdrachtgevers (provincie en waterschap), BoerenNatuur Nederland,andere agrarische collectieven en gebiedspartijen die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van hetANLb.
 • Je zoekt afstemming met de andere Overijsselse collectieven en zet je op provinciaal niveau in voorBoerenNatuur Overijssel.
 • Je signaleert kansen die het ANLb kunnen versterken en bij voorkeur ook breder op het gebied vanbiodiversiteit, bodem en water. Jij verzilvert deze kansen of attendeert een collega binnen onzeorganisatie.
 • Je legt verantwoording af aan de bedrijfsleider en indirect aan het bestuur.

Wat vinden wij belangrijk?

Vanuit je functie en je persoonlijkheid verwachten we dat je:

 • Bij voorkeur HBO denk- en werkniveau hebt
 • Basiskennis hebt van natuur en landschap,
 • Kennis van weidevogels
 • Een intrinsieke motivatie hebt voor het vergroten van de biodiversiteit op het boerenland
 • Communicatief vaardig bent, zowel mondeling als schriftelijk
 • Een professionele werkwijze hebt, waarbij goed plannen en organiseren en accuraat werken voor jou vanzelfsprekend is
 • Flexibel bent en je thuis voelt in een dynamische omgeving – creativiteit en inventiviteit worden gewaardeerd
 • Goed kunt samenwerken, collegialiteit belangrijk vindt
 • Beschikt over een netwerk binnen de groene sector en affiniteit hebt met de (agrarische) deelnemer
 • De vertaalslag kunt maken tussen de te behalen doelen en de belangen van andere gebiedspartijen
 • Vaardigheid hebt om als volwaardige gesprekspartner aan tafel te zitten met provincie en andere gebiedspartijen
 • Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten
 • Ervaring als projectleider in een complexe omgeving
 • In het bezit bent van Rijbewijs B

Wat bieden we?

CNWO heeft een enthousiast team dat je zal ondersteunen bij je werkzaamheden. De bedrijfsleider en de gebiedscoördinatoren helpen je graag wegwijs te worden in de wereld van het Collectief Noordwest Overijssel en het ANLb. De bedrijfsleider zal je de eerste tijd begeleiden, totdat je dit werk zelfstandig kunt uitvoeren. De veldcoördinatoren zullen je voeden met informatie vanuit het veld.

 • We bieden een jaarcontract bij een uitdagende en veelzijdige functie bij een jonge, dynamische coöperatie. We hebben de intentie het jaarcontract bij goed functioneren om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • De functie is ingeschaald in schaal 8 van de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel Landschappen. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring met een maximumsalaris van €5.000 per maand bij een 37-urige werkweek.

Solliciteren?

Heb je interesse in de functie? Maak dit dan kenbaar voor 16 september 2023 aan onze voorzitter Cor Pierik door je motivatiebrief en CV te sturen naar [email protected]. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Joachim van der Valk via telefoon 06-28110581 of [email protected]