Vacature veldcoördinator in de polders ten noordwesten van de Weerribben

Agrarisch Natuur Collectief Noordwest Overijssel wil een partner zijn voor de boeren die aan de slag willen met natuur, landschap en biodiversiteit en in de nabije toekomst ook met thema’s als klimaat en kringlooplandbouw. Dat partner zijn betekent dat we boeren kunnen adviseren over te nemen maatregelen en uit te voeren beheer, dat we kunnen zorgen voor afstemming met collega-boeren, maar ook met derden om het beheer zo optimaal mogelijk tot z’n recht te laten komen. Tegelijkertijd kunnen we het beheer intekenen, administreren, controleren en borgen, zodat de boer uiteindelijk ook door andere partijen beloond en gewaardeerd kan worden voor zijn inspanningen en prestaties. 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zoeken wij een veldcoördinator in de Kop van Overijssel. Het zwaartepunt van de uitvoering van de vacante werkzaamheden ligt bij het weidevogelbeheer in de polders ten noordwesten van de Weerribben (o.a. Ooster- en Markerbroek, Polder Blankenham, Kuinderpolder). Naast het uitvoeren van werkzaamheden binnen het ANLb kan ook inzet gevraagd worden binnen verschillende projecten. 

Als veldcoördinator ben je de spil in het gebied. Daarom is het van belang dat je een betrouwbare, gelijkwaardige gesprekspartner bent aan de keukentafel, affiniteit hebt met ANLb en plattelandsontwikkeling, dat je in staat bent het collectief- en het ANLb-belang naar buiten toe uit te dragen, voldoende tijd beschikbaar hebt om je in te zetten voor het collectief en in staat bent om bruggen te slaan tussen de verschillende gebiedspartijen. 

De veldcoördinator moet bovendien voldoende afstand kunnen nemen tot het privébelang van de individuele boeren/deelnemers en onafhankelijk van die belangen kunnen adviseren, ook als dat adviezen zijn die weerstand kunnen oproepen.

We zijn op zoek naar diegene die zich herkent in het volgende profiel:

 • Heeft HBO-werk- en denkniveau, aantoonbaar verkregen via opleiding en/of ervaring;
 • Kent het reilen en zeilen van de agrarische sector;
 • Kan zelfstandig werken, is initiatiefrijk en kan goed organiseren;
 • Is in staat goed te communiceren met agrariërs, vrijwilligers en overige gebiedspartijen;
 • Heeft een goede basiskennis van weidevogels. Kennis van landschapsbeheer is een pré;
 • Is in het bezit van rijbewijs B en heeft een auto tot de beschikking; 
 • Is flexibel inzetbaar binnen het gehele werkgebied van het collectief voor een gemiddelde inzet van ongeveer 10-20 uur in de week en is bereid zich in een ZZP-constructie aan het collectief te verbinden. Het voorjaar en najaar zijn hierbij piekperiodes met mogelijk een hogere inzet, terwijl in de winter- en zomerperiode relatief minder inzet gevraagd wordt. 

Bij de functie horen de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Verricht uitvoerende werkzaamheden op het gebied van ANLb en projecten, zoals bijvoorbeeld het voeren van keukentafelgesprekken met agrariërs en het afsluiten van beheercontracten
 • Handelt in- en externe vragen binnen het aandachtsgebied af
 • Stemt op uitvoeringsniveau af met samenwerkingspartners 
 • Begeleidt en coacht de agrarische leden bij de uitvoering van het ANLb en andere projecten
 • Begeleidt en coacht vrijwilligers bij de uitvoering van de monitoring en de ondersteuning van de deelnemers
 • Voert administratieve werkzaamheden uit volgens de daarvoor geldende afspraken
 • Is aanspreekpunt voor Kopse Agrarische Natuurvereniging (ANV) De KAN.
 • Legt verantwoording af aan de projectleider

Wat mag u van het collectief verwachten?

Wij bieden u de uitdaging om bij te dragen aan het proces van een zorgvuldig beheer van de natuur- en landschapswaarden in het werkgebied van het collectief. Hier staat een vergoeding van €50/uur excl. BTW tegenover. 

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Joachim van der Valk, e-mail: [email protected] of telefoon: 06-28110581. 

Solliciteren op deze vacature kan tot en met 1 februari 2023 door het sturen van uw cv en motivatie per email aan: [email protected].