Vacature veldcoördinator

Vacature veldcoördinator voor het Collectief Noordwest Overijssel in gebied IJsseldelta

Collectief Noordwest Overijssel wil een partner zijn voor de boeren die aan de slag willen met natuur, landschap en biodiversiteit en in de nabije toekomst ook met thema’s als klimaat en kringlooplandbouw. Dat partner zijn betekent dat we boeren kunnen adviseren over te nemen maatregelen en uit te voeren beheer, dat we kunnen zorgen voor afstemming met collega boeren maar ook met derden om het beheer zo optimaal mogelijk tot z’n recht te laten komen. Tegelijkertijd kunnen we het beheer intekenen, administreren, controleren en borgen zodat de boer uiteindelijk ook door andere partijen beloont en gewaardeerd kan worden voor zijn inspanningen en prestaties.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en veldcoördinator in de IJsseldelta. Het zwaartepunt van de uitvoering van de vacante werkzaamheden ligt op het weidevogelbeheer in de IJsseldelta. Naast het uitvoeren van werkzaamheden binnen het ANLb kan ook inzet gevraagd worden binnen verschillende projecten.

Het is van groot belang dat de veldcoördinator het vertrouwen van de achterban heeft, affiniteit

heeft met ANLb en plattelandsontwikkeling, dat hij/zij in staat is het collectief en het ANLb belang naar buiten toe uit te dragen, voldoende tijd beschikbaar heeft om zich in te zetten voor het collectief en in staat is om bruggen te slaan tussen de verschillende gebiedspartijen.

De medewerkers moeten bovendien voldoende afstand kunnen nemen tot het privé belang van de
individuele boeren/deelnemers en onafhankelijk van die belangen kunnen adviseren, ook als
dat adviezen zijn die weerstand kunnen oproepen.

We zijn hierbij op zoek naar diegene die zich herkend in het volgende profiel:

 • Heeft HBO-werk- en denkniveau, aantoonbaar verkregen via opleiding en/of ervaring;
 • Kent het reilen en zeilen van de agrarische sector;
 • Kan zelfstandig werken, is initiatiefrijk en kan goed organiseren;
 • Is in staat goed te communiceren met agrariërs, vrijwilligers en overige gebiedspartijen;
 • Heeft een goede basiskennis van weidevogels. Kennis van landschapsbeheer is een pré;
 • Is in het bezit van rijbewijs B en heeft een auto tot de beschikking;
 • Is flexibel inzetbaar binnen het gehele werkgebied van het Collectief voor een gemiddelde inzet van ongeveer 10-20 uur in de week en is bereid zich in een ZZP-constructie aan het collectief te verbinden. Het voorjaar en najaar zijn hierbij piekperiodes met mogelijk een hogere inzet, terwijl in de winter- en zomerperiode relatief minder inzet gevraagd wordt.

Bij de functie horen de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Verricht uitvoerende werkzaamheden op het gebied van ANLb en projecten, zoals bijvoorbeeld het voeren van keukentafelgesprekken met agrariërs en het afsluiten van beheercontracten
 • Handelt in- en externe vragen binnen het aandachtsgebied af
 • Stemt op uitvoeringsniveau af met samenwerkingspartners
 • Begeleidt en coacht de agrarische leden bij de uitvoering van het ANLb en andere projecten
 • Begeleidt en coacht vrijwilligers bij de uitvoering van de monitoring en de ondersteuning van de deelnemers
 • Voert administratieve werkzaamheden uit volgens de daarvoor geldende afspraken
 • Is aanspreekpunt voor Agrarische Natuurvereniging (ANV) Camperland.
 • Legt verantwoording af aan de projectleider

Wat mag u van het collectief verwachten?
Wij bieden u de uitdaging om bij te dragen aan het proces van een zorgvuldig beheer van de natuur- en landschapswaarden in het werkgebied van het collectief. Hier staat een vergoeding van €45/uur excl. BTW tegenover.

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Peter van den Brandhof, e-mail: [email protected]of telefoon: 06-21876522.

Solliciteren op deze vacature kan tot en met 8 juli door het sturen van uw cv en motivatie per email aan: [email protected]