Van de voorzitter: Draagvlak en doorrekeningen

Tijdens de laatste bijeenkomsten van het Agrarisch Natuurcollectief Noordwest Overijssel stonden woorden met een dcentraal. Zo is er gesproken over meer draagvlak voor het nieuwe GLB, meer duidelijkheid over de doelen, meer daadkracht vanuit Den Haag, de doorontwikkeling van ons Collectief en vooral ook over concrete doorrekeningen van maatregelen die worden verwacht. Het gaat dan onder andere over de financiële gevolgen van extensivering of een hoger waterpeil op het inkomen van melkveehouders.

Al deze onderwerpen leveren vooralsnog meer vragen op dan er antwoorden zijn. Dit maakt het maken van plannen en nieuwe (beheer)strategieën buitengewoon complex. Toch wachten we niet op de definitieve stalorders uit Den Haag of een mogelijk Landbouwakkoord. We acteren proactief, omdat de richting waar we naar toe moeten wel vast staat. We krijgen sowieso aangescherpte uitdagingen als het gaat over klimaat, water, biodiversiteit en stikstof. Het Agrarisch Natuurcollectief NWO volgt deze ontwikkelingen op de voet en denkt mee met de beleidsmakers in de provincie. Dit levert soms pittige gesprekken op. Toch vinden we het belangrijk om dit te doen. Vooral om aan te geven welke gevolgen beleidsvoornemens kunnen hebben voor de verdienmodellen van boeren en ‘de stand van de natuur’. 

Wat dat betreft kijken we ook terug op mooie en indrukwekkende gesprekken aan de boerenkeukenstafels die we de laatste maanden hebben gevoerd. We zagen zorgen en ook veerkracht. Het heeft ons gemotiveerd om op volle snelheid door te gaan om boeren te ontzorgen. Om te werken aan verdere verduurzaming in de landbouw, perspectiefvol boeren en het versterken van de natuur.

Uw voorzitter