Van de voorzitter: drukte in het boerenland

Al vanaf begin februari is er volop activiteit op het boerenland in Noordwest Overijssel. Op veel percelen is (ruige) mest uitgereden en toen er nog ijs in de sloot lag zijn de eerste hooilandpompen al geplaatst. Ook werden nieuwe contracten afgesloten. Verder werd geïnvesteerd in drones, wildcamera’s, nestbeschermingsmateriaal en andere spullen om predatie van weidevogels te beteugelen. Ik kan gerust stellen dat alles in het werk is gesteld om er een succesvol weidevogeljaar van te maken. Op meer dan 50 plaatsen ligt een plasdras, vrijwilligers willen graag helpen de nesten op te sporen met drones, we hebben duizenden hectares agrarisch natuurbeheer liggen en  op de plekken waar het er straks echt om gaat spannen kunnen we nog ‘last minute’ beheer inzetten. Ik ben trots als ik kijk naar de inzet van al deze maatregelen, de inzet van vrijwilligers en ook de professionele krachten. We werken samen keihard aan een optimale leefomgeving voor weidevogels.

Toch is dit nog geen garantie voor succes. Het succes van het broedseizoen 2021 zal worden bepaald door drie belangrijke factoren. De eerste hebben we niet in de hand. Dat is het weer. We kunnen alleen maar hopen dat het weer dit jaar gunstig uitpakt voor het broedsucces en het vliegvlug worden van de pullen. De tweede factor is predatie. We kunnen elkaar en ook de WBE’s goed op de hoogte houden van wat we zien in het veld. Het helpt de WBE’s echt als ze weten welke predatoren de grootste boosdoeners zijn. Zie je kraaien, steenmarters, vossen, hermelijnen die de nesten van weidevogels opvreten, laat het weten. De laatste factor is de mens. Wij moeten weinig in het land lopen om verstoring te beperken en voor bewerkingen de nesten (laten) opzoeken en beschermen. Dit jaar kan de drone hierbij ook een rol spelen.

Ik wens iedereen een prachtig weidevogelseizoen en mooie landbouw- en natuuropbrengsten van het land. Tot slot wil ik u erop wijzen dat wij de geplande ALV tot nader orde uitstellen vanwege de huidige coronasituatie. Wij geven er nadrukkelijk de voorkeur aan om u persoonlijk te ontvangen bij de ALV en we hopen dat dat mogelijk is als we de ALV vooruitschuiven. U wordt hierover nog nader geïnformeerd door het collectief.