Van de voorzitter: Nestsucces

In tijden dat het in het persoonlijke leven van uw voorzitter tegen zit (darmkanker) zijn er ook verhalen over nestsucces. Op ongeveer 75 meter van onze keukentafel zagen we een tureluurtje tussen de twee lakenvelder koeien een nestje maken. Vrij snel daarna lagen er twee eitjes in. Toen we het nestje gingen afschermen om ervoor de zorgen dat de koeien het niet vertrapten vonden we een derde eitje op anderhalve meter afstand van het nestje. Waarschijnlijk had het tureluurtje niet tijdig genoeg het nestje weten te vinden. Zonder aarzelen hebben we dit eitje naast de ander twee eitjes gelegd. Met groot genoegen zagen we onlangs dat alle drie eitjes waren uitgekomen. Een mooi nestsucces of misschien wel ei-succes.

Het voorjaar is extreem droog en dus niet ideaal voor de grutto. Ook voor andere weidevogels en vooral de kuikens ervan is het best lastig om voldoende voedsel te vinden. Gelukkig zijn er veel kuikens uit het ei gekropen en hebben de 74 plasdrassen in het werkgebied van het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel over het algemeen prima gefunctioneerd. We zagen veel kuikens rond deze plasdrassen. Ook het voorbeweiden, uitrijden van vaste mest en last minute-beheer hebben gezorgd voor meer nestsucces. Verder hebben ook weer veel vrijwillgers hun stinkende best gedaan veel nesten op te sporen. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van boeren en vrijwilligers gaat het met de weidevogels in ons gebied beter dan gemiddeld in Nederland. Hier mogen we trots op zijn en hier past ook dank aan alle betrokkenen.
Tenslotte moet ik me voorlopig wel terugtrekken als voorzitter. Ik wil alle aandacht en energie nu richten op de behandelingen die gaan komen. Als ik weer fit ben hoop ik mijn taken weer op te kunnen pakken.

Uw voorzitter