Van de voorzitter: nieuw beheer

Het Agrarische Natuurcollectief Noordwest Overijssel is momenteel volop bezig met het afsluiten van nieuw beheer. De veldcoördinatoren maken daarvoor overuren. Het is een zoektocht naar wat past, vooral omdat ook de gevolgen van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de afbouw van de derogatie impact hebben op de bedrijfsvoering van bedrijven. 

De ambitie is in ieder geval om zoveel mogelijk passend beheer in te zetten om de weidevogelstand en de biodiversiteit te bevorderen. Beheer komt niet terecht op plaatsen die niet bijdragen aan deze natuurdoelen. 

Het mooie van de nieuwe ANLb-beheerpakketten is dat er een mooie extra hectarevergoeding mogelijk is zodra een deelnemer meerdere pakketten inzet. Als bijvoorbeeld ingezet wordt op voorbeweiden, een plasdras en kruidenrijk grasland dan gaat de hectarevergoeding substantieel omhoog. Hiermee willen we het mozaïekbeheer versterken om de overlevingskansen van de nesten en kuikens te bevorderen.

Ook deze nieuwe beheerpakketten kunnen bijdragen aan de transitie in de landbouw. Deze transitie reikt overigens veel verder dan de agrarische wereld. Het raakt iedere Nederlander. Veel consumenten zijn vervreemd geraakt van de waarde van voedsel. Volgens het Voedingscentrum kun je door beter om te gaan met je eten jaarlijks per persoon gemiddeld €120,- besparen, dat is zo’n 34 kilo goed eten. Je kan minder vaak de auto en het vliegtuig gebruiken. Je kan ook vooral minder consumeren. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het zuinig omgaan met de (schaarse) grondstoffen.

We kunnen afwachten hoe de stalorders vanuit Den Haag eruit komen te zien, maar ik denk dat iedere boer op zijn klompen kan aanvoelen waar het op hoofdlijnen naar toe gaat. De boerderij van de toekomst zal meer in ‘balans met zijn omgeving’ produceren. Meer in kringlopen en met minder emissies. Meer met natuurbeheer en met meer in verbinding met de burger. 

De belangrijkste systeemverandering in de landbouw zal moeten komen van een herijking van de waarden in de landbouw. Ik denk dat er in Nederland dan ruimte voor de landbouw overblijft voor twee grote groepen boeren. De boeren die het als een uitdaging zien om nabij Natura 2000 of in veenweidegebieden te boeren. Hier boer blijven kan alleen door een economische vertaling in ‘perspectiefvol boeren’. Dit betekent extra beloning voor ‘ecologische diensten’ en natuurbeheer. Dit zal zonder twijfel leiden tot inkomstendervingen in de landbouwsfeer. 

In andere delen van ons land is er meer ruimte voor de grootschalige bedrijven die met kwalitatieve goede producten een hoge productie realiseren. Producten die mondiaal tot de wereldtop gerekend kunnen worden vanwege de lage footprint per eenheid product. 

Uw voorzitter