Van de voorzitter: nieuw jaar, nieuwe kansen

Het was vorig jaar in meerdere opzichten geen best jaar. Corona zorgde binnen het Collectief voor allerlei beperkingen en vooral ook voor veel persoonlijk leed. Daarnaast zorgden het extreem droge voorjaar en predatie voor minder positieve resultaten in het broedsucces van de weidevogels.

Het nieuwe jaar is begonnen en op allerlei terreinen worden volop maatregelen getroffen om het jaar 2021 succesvoller te laten verlopen. Zo worden er dit jaar weer meer (hooiland)pompen ingezet om plasdrassen te creëren. Het wordt steeds duidelijker dat plasdrassen een belangrijke aanzuigende werking hebben op weidevogels. Niet alleen vroeg in het voorjaar, maar de plasdrassen zorgen ook voor grotere overlevingskansen voor de kuikens.

Verder is er weer extra geïnvesteerd in materiaal ter bestrijding van predatie zoals vossenvallen en vossenwerende rasters. Ook zijn er twee nieuwe drones aangeschaft die kunnen helpen om de nesten op te sporen. De veldcoördinatoren zijn veel op pad om extra beheer af te sluiten in de kansrijke weidevogelgebieden. Kortom, op allerlei fronten wordt keihard gewerkt aan een succesvol nieuw weidevogelseizoen.

Toch zal vast ook weer blijken dat we niet alles in de hand hebben. De natuurlijke omstandigheden hebben we gelukkig niet in de macht. We hebben ook geen grip op wat er allemaal met de weidevogels gebeurt buiten ons gebied, en vooral ook buiten onze landsgrenzen. Wat we wel kunnen doen, moeten we goed doen. Daarom is het mooi om te weten dat er in 2021 ook weer heel wat vrijwilligers, veldcoördinatoren en ANLb-deelnemers klaar staan om er een succesvol weidevogelseizoen van te maken. Ik wil iedereen alvast een gezond en goed nieuw seizoen toewensen in de hoop dat we dit jaar heel veel jonge weidevogels vliegvlug zien worden.

Voor de bestuurlijke kant is het dit jaar een uitdaging om de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) goed te laten landen in de beheercontracten. Uiteindelijk zullen in het najaar van 2021 de deelnemers zelf de percelen moeten gaan intekenen. Verder zullen ook andere zaken niet ANLb-zaken aandacht vragen, zoals de stikstoftafels en de bodemdaling in de veenweidegebieden. Ook zal er gewerkt worden aan een ontwikkelingsplan om de organisatie bij de Collectieven in Nederland verder te professionaliseren. Veel werk, maar vooral ook interessante nieuwe uitdagingen.

Cor Pierik