Van de voorzitter: terugblik Jan van der Weerd

Mij is gevraagd om als aftredend voorzitter van het Collectief nog eens terug te kijken naar wat er zoal voorbij getrokken is. Al is terugkijken niet iets wat ik normaal veel doe: ik kijk veel liever vooruit vanuit waar we staan naar waar we heen gaan.

In 2016 was de start van het huidige ANLb en daarmee de oprichting van het Collectief zoals we dat nu kennen. Vanaf die tijd is er veel gebeurd, zoals het opstellen van beheerplannen en het kwaliteitshandboek, het intekenen van beheer bij leden, het werven van nieuwe deelnemers enzovoort.

Soms was het zoeken naar de juiste weg, zoals bij het inrichten van het bestuur. In de voorbereiding waren we met acht personen: uit elke ANV twee personen. Uiteindelijk zijn we in 2016 gestart met vijf bestuursleden, namelijk uit de KAN Henk Doze, uit ANV Horst en Maten Albert Corporaal (secretaris), uit ANV Tolhuislanden Jan Vonder (penningmeester), uit ANV Camperland Jan van der Weerd (voorzitter), aangevuld met een bestuurslid vanuit LTO Klaas de Lange.

Vanaf het begin zijn we steeds bezig geweest met uitbreiding van het beheer onder ANLb. In vier jaar tijd zijn we bijna verdubbeld in omvang en budget. Vanaf het begin zoeken we de samenwerking met de vrijwilligers die actief zijn met weidevogels. Ook het dossier predatiebeheer staat hoog op de agenda en daarnaast voeren we diverse projecten uit.

Een voorbeeld van een project is de “Kwaliteitsimpuls weidevogelbiotoop 2019-2021”, ook wel NPI (Niet-Productieve Investeringen) genoemd. Dit project voeren we samen met de twee andere Collectieven in Overijssel uit. Niet alleen leggen we hiervoor verschillende plasdrassen (62 in totaal!) aan, ook hebben we de bijbehorende plasdraspompen aangeschaft. Voor predatiebestrijding zijn rastermateriaal met stroomvoorziening en vossenvallen aangeschaft. Daarnaast zijn er onder deze regeling drones aangeschaft en is er houtopslag verwijderd in weidevogelgebieden ten behoeve van de openheid.

Verder hebben we natuurlijk veel vergaderd met onder andere het bestuur, provincie, Boerennatuur en de waterschappen. In al die jaren hebben we hierdoor een mooi netwerk opgebouwd en weten partijen ons steeds vaker te vinden.

Dit was een kleine terugblik van zes jaar voorzitter van het Collectief. Ik wens mijn opvolger veel succes bij het uitvoeren van deze taak.