Van de voorzitter: vooruitblik Cor Pierik

Lucratieve landbouw en een walhalla voor weidevogels

Hoe mooi is het als boerenbedrijven een goede boterham kunnen verdienen en de populatie weidevogels weer gaat groeien. Als nieuwe voorzitter van het Collectief Noordwest Overijssel heb ik het voorrecht om in deze nieuwsbrief te mogen vooruitblikken.

Waarschijnlijk zijn er weinig momenten aan te wijzen in de Nederlandse landbouwgeschiedenis waar zoveel uitdagingen en dossiers op keukentafels lagen bij boeren dan nu. Het gaat vaak over stikstof, bodemvruchtbaarheid, gezondheid, broeikasgassen, biodiversiteit, kringlopen, klimaatverandering, zonneweides en windmolens. Hierbij spelen altijd de vragen over de ‘echte prijs’, verdienmodellen, de volhoudbaarheid en de natuur een rol. Verder zijn er nogal wat mensen die meer ruimte willen voor wonen, werken, reizen en recreëren. Ook willen sommigen meer aandacht voor het welzijn van dieren, gezondheid en duurzame voedingsmiddelen. Al snel kom je tot de conclusie dat niet alles kan in dit kleine land.

Kortom, we moeten keuzes maken. Kiezen is voor veel beleidsmakers en bestuurders buitengewoon lastig. Ze krijgen dan bijna altijd te maken met voor- en tegenstanders. Dat is lastig. Om deze redenen wordt er te vaak gekoerst op de ervaringen uit het verleden. Voor de innovatieve en kennisintensieve Nederlandse landbouw moeten er echter ook nieuwe wegen worden bewandeld. Voor een toekomstbestendige lucratieve landbouw moeten er nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden komen. Voor het bevorderen van de biodiversiteit, moet bijvoorbeeld gesleuteld worden aan de leefomgeving voor de grutto.

Als je in Nederland kiest voor ‘alles’, kies je feitelijk niet. Daarom wil ik me de komende jaren sterk maken voor een daadkrachtig Collectief, dat de samenwerking zoekt met andere gebiedspartijen en duidelijke keuzes maakt. Zo kun je in een specifiek gebied niet kiezen voor de grutto en de vos. Zo kun je ook niet kiezen voor windmolens en de weidsheid in de polder. Laten we met elkaar op basis van feiten keuzes maken die goed zijn voor een toekomstgerichte landbouw en leefgebieden waarin weidevogels zich voelen als vissen in het water. Dit betekent sowieso dat de natuurprestaties die boeren leveren gewaardeerd moeten worden. Niet alleen in mooie woorden, maar ook in euro’s.