Van de voorzitter

Wat zet je in een nieuwsbrief in een jaar waarin de corona-pandemie om zich heen grijpt? Iedereen is in meer of mindere mate geraakt door de corona. Ook de agrariërs merken de effecten van deze crisis. En toch gaat het agrarisch natuurbeheer gewoon door. Er zijn dan ook voldoende onderwerpen waarover we u willen informeren in deze nieuwsbrief.

Inmiddels is het broedseizoen bijna ten einde, waardoor we in deze nieuwsbrief terugblikken op de eerste resultaten. De effecten van de droogte en predatie zijn dit jaar duidelijk zichtbaar, maar gelukkig zijn er ook positieve resultaten te melden!

Daarnaast krijgen we regelmatig vragen over de ontwikkeling van kruidenrijk grasland. In deze nieuwsbrief beantwoorden we enkele van de meest gestelde vragen. Uiteraard lichten we ook weer een deelnemer uit. Dit keer gaat het om Gijs Schoonhoven. De soort die we dit keer uitlichten is de kamsalamander, een soort waarvoor leden met een poel zich inzetten. Het onderhoud aan deze poelen kan overigens binnenkort ook weer plaatsvinden.

In deze nieuwsbrief brengen we ook een ode aan de vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is het bijna onmogelijk om weidevogelbeheer uit te voeren. Tijd dus om deze vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten!

Het testen van veldmaatregelen onder de GLB-pilot is inmiddels ten einde. In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de ervaringen tijdens dit seizoen.

Tot slot willen we stilstaan bij het overlijden van onze veldcoördinator in de IJsseldelta Joop Beens. Joop heeft zich vanaf de oprichting ingezet voor het Collectief. We gaan Joop en zijn inzet ontzettend missen.

Jan van der Weerd