Van de voorzitter

Prachtige aftrap weidevogelseizoen
Het weidevogelseizoen 2023 is begonnen met een prachtige vondst van het eerste kievitsei in onze regio. Mooi om dit terug te lezen in de landelijke media en dat we hiermee ons prachtige weidevogelgebied weer nadrukkelijk op de kaart hebben gezet.

Dat we volop bezig zijn om de leefomgeving voor weidevogels te verbeteren is dit jaar ook te zien aan de forse toename van de plasdrassen en de extra inzet van drones. Verder zijn de veldcoördinatoren bezig om een kwaliteitsslag te maken door steeds meer toe te werken naar mozaïekbeheer en meer variatie. Zo zijn plasdras, voorweiden en getrapte maaidatums een geweldige combinatie voor weidevogels. Vooral de aanwezigheid van voedsel is voor de jonge kuikens cruciaal om op te groeien. Ook wordt veel energie gestopt in de bestrijding van predatie.  

Ledenvergadering
Op 7 juni 2023 is de jaarlijkse ledenvergadering gepland. De uitnodigingen hiervoor worden nog per mail verstuurd. Het is de bedoeling deze bijeenkomst te organiseren in Weidevol. Wellicht goed om deze datum alvast te noteren in de agenda.

Latente stoppers
In opdracht van de provincie werken we aan het opstellen van “eigenaarsdossiers”. Doel hiervan is om een beter beeld te krijgen over de toekomst van de landbouw vanuit het perspectief van de boer. Deze gesprekken hebben veel nuttige inzichten opgeleverd. Er zijn torenhoge verwachtingen rondom het ‘probleemoplossend vermogen’ van de stoppende boer. De grond, stikstofruimte en productierechten hebben soms al vier keer een ‘nuttige bestemming’ gekregen, voordat de boer daadwerkelijk zijn boerderij heeft beëindigd. Beleidsmakers rekenen zich vaak rijk met de gedachte dat dit proces al jarenlang gaande is en dus ook de komende jaren schering en inslag zal zijn. Een ‘winstwaarschuwing’ is hier op zijn plaats.

Stoppen met grondgebonden landbouwactiviteiten is niet eenvoudig. De eerste stap is vaak een proces van jaren waarin gekeken wordt naar opvolgingsmogelijkheden. Als kinderen, familie of anderen hier geen brood in zien volgt fase twee. In deze fase wordt vaak gekeken naar afbouwconstructies of verkoop. De verkoopoptie staat momenteel vaak in de ‘ijskast’, omdat boeren in afwachting zijn van een ‘woest aantrekkelijk’ bod. Er zijn naast het verkopen van grond, stikstofruimte en productierechten aan de overheid nog talloze alternatieven. Zo zijn er boeren die nog even willen doorboeren en zelfs tot op hoge leeftijd een boerderij (deels) runnen. Er zijn ook boeren (latente stoppers) die de werkzaamheden op de boerderij beëindigen en de activiteiten onderbrengen bij collega boeren met grote en moderne machines. Bedrijven die relatief eenvoudig kunnen opschalen. De grootste plus voor de latente stoppers is natuurlijk dat ze inkomsten behouden, niet moeten afrekenen met de belastingdienst en kunnen blijven wonen op de plek waar ze jarenlang hebben geboerd. 

Een andere winstwaarschuwing wil ik koppelen aan de onzekerheid en het wantrouwen in de sector. Als dit nog lang boven de landbouwgronden blijft zweven zal dit niet alleen een rem zetten op ‘het stoppen’, maar ook de investeringen in verduurzaming blokkeren. Het is van cruciaal belang dat de beleidsmakers een duidelijk toekomstperspectief formuleren, waar niet alleen heldere doelen staan, maar ook doorgerekende ‘middelen’ om die doelen te kunnen bereiken. 

Natuurlijk kunnen stoppende boeren zorgen voor oplossingen, maar je kunt je ook rijk rekenen. Er zal ook toekomstperspectief geboden moeten worden voor (latente) stoppers.

Uw voorzitter: Cor Pierik       

p.s. Voor het landelijke project BIMAG zoeken ze nog deelnemers in Noordwest Overijssel. Hierbij monitor je dag- en nachtvlinders op je eigen terrein. Meer info kun je vinden onder: https://www.boerennatuur.nl/actueel/bimag-project-vlinders-ontdekken-als-boer-meld-je-aan/