Verbetering kwaliteit kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland is het meest afgesloten beheerpakket binnen het weidevogelbeheer. Goed ontwikkeld kruidenrijk grasland heeft veel verschillende soorten kruiden met bijbehorende insecten en is structuurrijk. Het is daarmee van groot belang als opgroeigebied voor kuikens. Veel van het afgesloten kruidenrijk grasland is echter (nog) niet geschikt als kuikenland. Wat kunnen we doen om de percelen beter geschikt te maken?

Dit jaar heeft het Collectief onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het afgesloten kruidenrijk grasland. Daaruit bleek dat slechts één van de 48 onderzochte percelen als min of meer kruidenrijk kan worden gezien. Slechts acht percelen waren structuurrijk en open en daarmee geschikt voor kuikens om doorheen te lopen. Uiteindelijk doen we het beheer voor de kuikens en dat betekent dat het noodzakelijk is de kwaliteit van het kruidenrijk grasland te verbeteren. Dit is een uitdaging voor ons allemaal.

Op 2 september heeft Wim Schippers, expert op het gebied van kruidenrijk grasland, een presentatie gegeven over de ontwikkeling van kruidenrijk grasland en de resultaten van twee jaar onderzoek naar de ontwikkeling in het Staphorsterveld. De resultaten daarvan zijn veelbelovend: tijdens de bijeenkomst hebben we in het veld de soorten geteld op een vlak van 25 m2 waar doorgezaaid was: hier telden we 25 soorten, voornamelijk kruiden!

Voor het verbeteren van de kwaliteit van kruidenrijk grasland is het van belang dat de voedingsstoffen afgevoerd worden. Wanneer het perceel in een dominante graslandfase zit, met bijvoorbeeld voornamelijk witbol of vossenstaart, is het van belang dat dit doorbroken wordt. De ontwikkelpakketten binnen het ANLb zijn hiervoor bedoeld. Vooralsnog zijn deze pakketten zeer beperkt afgesloten, dus we hopen daar verandering in te brengen.

Het Collectief heeft daarnaast kuikenlandmengsels besteld, een zaaimengsel dat speciaal voor kuikens ontwikkeld is. Verschillende boeren hebben de randen van hun kruidenrijke grasland of de randen van de plasdras al hiermee doorgezaaid. Hiermee hopen we ook weer een stap te zetten richting het verbeteren van de kwaliteit van het kruidenrijk grasland.