Vertrek veldcoördinator Egbert Wever

Onlangs heeft veldcoördinator Egbert Wever laten weten dat hij stopt met zijn werkzaamheden voor het Collectief. Hij was vooral werkzaam in de gebieden Staphorsterveld en Wijthmen. Het Collectief zorgt er uiteraard voor dat alle lopende werkzaamheden in deze gebieden opgepakt worden en gaat zich beraden op een structurele invulling van de werkzaamheden. We willen Egbert bedanken voor zijn inzet en toewijding de afgelopen jaren.

Namens Egbert:

Beste deelnemer,

Hierbij wil ik jullie mededelen dat ik na zeven jaar besloten heb om mijn functie als veldcoördinator van het Collectief Noordwest Overijssel per 1 januari 2024 neer te leggen. Het is een beslissing die ik niet licht heb genomen, maar ik voel dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging.

Ik kijk met tevredenheid terug op de afgelopen jaren waarin ik met jullie heb samengewerkt aan behoud van o.a. de weidevogelpopulatie, maar ook in het botanisch graslandbeheer. Samen hebben we veel bereikt. Het is geweldig om te zien hoeveel we hebben kunnen bereiken dankzij inzet en samenwerking.

Ik ben dankbaar voor de waardevolle ervaringen die ik heb opgedaan en voor de inspirerende mensen met wie ik heb samengewerkt binnen het Collectief Noordwest Overijssel. Jullie inzet, enthousiasme en betrokkenheid hebben het tot een geweldige organisatie gemaakt. Samen hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van ons buitengebied en het behoud van onze natuurlijke rijkdom.

Hoewel ik altijd met passie en energie mijn werk heb vervuld, voel ik dat het tijd is voor nieuwe uitdagingen en persoonlijke groei. Ik ben ervan overtuigd dat het Collectief Noordwest Overijssel de ingezette koers zal voortzetten en samen met jullie nog vele successen zal boeken.

Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking, de waardevolle lessen die ik heb geleerd en de mooie herinneringen die ik zal koesteren. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst en ben ervan overtuigd dat ons pad elkaar in de toekomst wel weer eens zal kruisen.

Tot slot wens ik jullie allemaal het allerbeste toe en hoop ik dat het Collectief Noordwest Overijssel blijft groeien en bloeien.

Met vriendelijke groet,

Egbert Wever