Voorbereidingen op het verlengen van beheercontracten voor 2022

Het huidige ANLb loopt eind dit jaar ten einde en dat geldt ook voor bijna alle huidige beheercontracten die we met u afgesloten hebben. Vanaf 2023 start het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer, tegelijk met het nieuwe GLB. Dit betekent dat er voor het ANLb één transitiejaar komt: beheerjaar 2022. In dit overgangsjaar blijven de huidige budgetten, de omvang aan beheer per leefgebied en de beheervergoeding per beheerpakket gelden.

Voor het overgrote deel van de huidige contracten is het mogelijk om deze met één jaar te verlengen en daarmee het huidige beheer voort te zetten in 2022. We gaan uit van een duurzame voortzetting van de huidige contracten en willen dit zo optimaal mogelijk regelen voor onze deelnemers.  Momenteel werken wij de stappen uit voor deze verlenging naar 2022. Naar verwachting ontvangt u in juli een bericht van ons per e-mail (indien u geen e-mail heeft per post) met een voorstel voor het nieuwe contract. U controleert dit nieuwe contract en geeft bij ons aan of u dit al dan niet wilt verlengen voor 2022. Vervolgens zorgen wij ervoor dat alles geformaliseerd wordt en kunt u uw beheer in 2022 uitvoeren op de afgesproken wijze.