Voortgang afsluiten contracten ANLb en schouw 

Het afsluiten van de nieuwe ANLb-contracten gaat binnenkort eindelijk van start. Daarnaast vindt ook dit jaar weer de schouw plaats. Wij geven u graag nadere informatie over de voortgang van deze twee onderwerpen.

Planning afsluiten contracten

Het zal u niet ontgaan zijn: de invoering van het nieuwe GLB en het nieuwe ANLb heeft voor de nodige onduidelijkheden gezorgd, zowel voor u als deelnemer als voor het Collectief. Dat betekent dat er tot dusver geen ANLb-beheercontracten konden worden afgesloten. Vanaf de tweede helft van april en in mei kunnen deze eindelijk afgesloten worden. We nemen meteen de veldcheck/ oppervlaktes voor de plasdrassen mee in de contracten (zie Beheerjaar 2023 open grasland). Naast de definitieve beheerbijlage maken ook de algemene voorwaarden en het herstel- en sanctieprotocol deel uit van de nieuwe contracten. U ontvangt hierover binnenkort nadere informatie. 

Schouw 2023

Zoals ieder jaar vindt ook in 2023 de schouw weer plaats. Bij deze schouw wordt gecontroleerd of het beheer voldoet aan de afgesproken beheervoorwaarden. De schouw is onderdeel van de opdracht die het Collectief heeft meegekregen voor de uitvoering van het ANLb. 

Bij de schouw controleren onze medewerkers de beheereenheden. Hierbij gaat het om een veldcoördinator die normaal gesproken actief is in een ander gebied, om zo de onafhankelijkheid te waarborgen. Het is mogelijk dat uw percelen in 2023 gecontroleerd worden. Indien er een afwijking wordt geconstateerd, neemt de schouwer contact met u op.

Naast de schouw door het Collectief controleert ook de NVWA of het beheer conform de beheereisen wordt uitgevoerd. Het Collectief weet niet op voorhand welke percelen de NVWA gedurende een jaar gaat controleren. De NVWA controleert in principe het Collectief en niet de individuele deelnemer. Wanneer de NVWA een afwijking constateert, neemt de NVWA-controleur daarom contact op met het Collectief. Het Collectief neemt daarna contact met u op om ook uw kant van het verhaal te horen. Daarna besluit het Collectief hoe zij daar, conform herstel- en sanctieprotocol, op reageert.