Vos en steenmarter belangrijkste predatoren weidevogelnesten in West-Overijssel

De vos en steenmarter zijn de belangrijkste predatoren van weidevogelnesten in West-Overijssel. Dat blijkt uit een uitgebreid predatieonderzoek dat in opdracht van Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel in 2021 uitgevoerd is in drie Overijsselse gebieden. De vos was verantwoordelijk voor 68% van de predatieverliezen en daarmee de be­langrijkste predator. In tegenstelling tot het vergelijkbare onderzoek in 2016/2017 kwam nu de steenmarter ook nadrukkelijk als predator in beeld.

Het door Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgevoerde onderzoek vond plaats in de gebieden Staphorsterveld, Tolhuislanden en Lierderbroek. Betrokken weidevogelvrijwilligers hebben binnen het onderzoek meer dan 600 nesten gevolgd en camera’s geplaatst bij 173 nesten. Aan de hand van de camerabeelden kon worden vastgesteld of het nest is uitgekomen en de eventuele predator vastgesteld worden. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in een eindrapport.

Een belangrijke conclusie is dat in vergelijking tot de landelijke resultaten de preda­tiedruk in West-Overijssel met gemiddeld ruim 51 % van de weidevogelnesten hoog is. De vos neemt hiervan het merendeel voor haar rekening, waarbij meespeelt dat vossenbeheer door de avondklok in verband met COVID-19 in het voorjaar van 2021 werd belemmerd. De steenmarter speelt in toenemende mate een rol. Zo was deze soort verantwoordelijk voor gemiddeld 24% van de predatiegevallen, terwijl dit in 2016/2017 zo’n 10% bedroeg. Vooral in de Tolhuislanden werd de steenmarter vaak op camera vastgelegd, namelijk in 35% van de predatiegevallen.

De resultaten van het onderzoek benadrukken nogmaals de noodzaak om maatregelen te nemen. Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel zoekt samen met partijen zoals Provincie Overijssel en Faunabeheereenheid Overijssel naar passende vervolgstappen.