Wat wel en niet doen bij kruidenrijk grasland?

Kruidenrijk grasland leeft onder boeren, bij de overheden en bij verschillende andere organisaties, zoals melkfabrieken. Maar het ontwikkelen van kruidenrijk grasland is niet altijd eenvoudig. We krijgen dan ook regelmatig vragen van deelnemers. Een aantal van deze vragen proberen we hier te beantwoorden. Ook mogen we een digitaal boekje van expert Wim Schippers over een proefproject met jullie delen.

Hoe voorkom je dat het perceel in het (witbol) dominant stadium terecht komt?

Bij het ontwikkelen van kruidenrijk grasland is verschraling van het land noodzakelijk. Maar vaak ontwikkelt zich vanuit een voedselrijke situatie geen kruidenrijk grasland, maar een dominante grasvegetatie van voornamelijk witbol of grote vossenstaart. Dit is meestal niet geschikt als kuikenland, waar kruidenrijk grasland voor bedoeld is. In de dichte, en vanaf eind mei vaak legerende, vegetatie kunnen de kuikens letterlijk niet uit de voeten. Ook voor de deelnemer is dit vaak onwenselijk vanwege de zware maaisnede, schimmelvorming op de bodem en de knauw die de grasmat daarvan krijgt. De oorzaak hiervoor is dat het land nog onvoldoende verschraald is, maar dat er wel laat (vanaf 15 juni) gemaaid wordt, zoals de beheereisen onder ANLb aangeven. Sinds dit jaar zijn er twee ontwikkelpakketten voor kruidenrijk grasland opengesteld. Hierbij is het mogelijk om eerder te maaien, waardoor voedingsstoffen sneller afgevoerd worden. Eén van deze pakketten is speciaal bedoeld om het dominant stadium te voorkomen of te doorbreken. De eerste pakketten zijn dit jaar afgesloten en de resultaten daarvan zijn positief! Heeft u interesse in dit pakket? Neem dan contact op met uw veldcoördinator https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/organisatie/werkorganisatie/.

Heeft het nut om in te zaaien bij kruidenrijk grasland?

Inzaaien of doorzaaien heeft zeker nut, maar voor een succesvolle poging zijn wel een aantal zaken belangrijk. Op het moment dat een perceel nog erg voedselrijk is, groeien de grassen snel. Deze overwoekeren de ingezaaide kruiden, waardoor deze niet opkomen of al snel weer verdwijnen. Inzaaien of doorzaaien heeft dus pas nut als het perceel voldoende verschraald is. Daarnaast zijn niet alle mengsels even geschikt om mee in te zaaien. Voor een langdurig succes zijn slechts een aantal mengsels geschikt. Uw veldcoördinator kan u hierover informeren.
Bij een proefproject in het Staphorsterveld is het inzaaien bijzonder goed gelukt, er is daar mooi kruidenrijk grasland ontstaan. Afgelopen jaar is er binnen dit project ook doorgezaaid (tijdens ondergenoemde kennisbijeenkomst). De resultaten daarvan zien we komend najaar.

Vorig jaar heeft Wim Schippers, expert op gebied van ontwikkeling van kruidenrijk grasland, tijdens onze kennisbijeenkomst over dit onderwerp een lezing gegeven. Recent is er een digitaal boekje uitgekomen over een proefproject voor het ontwikkelen van kruidenrijk grasland in Noord-Holland. Dit boekje is beschikbaar onder https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/26911c2a-b60a-4d2c-8821-9fc04de32831.