Weidevogeldrones vliegen volop binnen Collectief Noordwest Overijssel

Sinds het voorjaar van 2019 beschikt het Collectief Noordwest Overijssel over een extra Weidevogeldrone, waardoor er nu twee Weidevogeldrones zijn om nesten en kuikens op te sporen en ze zo beter te kunnen beschermen. Vanwege deze nieuwe drone zijn er dit voorjaar vier nieuwe Weidevogeldronepiloten opgeleid. Binnen het Collectief zijn nu in totaal acht vrijwilligers actief.

De werkwijze met de drone is dit jaar verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar werden de met warmtebeeldcamera verzamelde beelden achteraf geanalyseerd met speciaal hiervoor ontwikkelde software. In de loop van het seizoen bleek dit niet het gewenste resultaat op te leveren.
Dit jaar is er real-time naar nesten gezocht. Dit houdt in dat er met de drone gezocht wordt naar nesten, waarbij er direct een digitaal label aan het nest wordt gehangen. Naast de dronepiloot is er een zogenaamde sensorbedienaar aanwezig, die beoordeelt of de gevonden warmtebron daadwerkelijk een nest betreft.
Na de landing worden de gelabelde nesten automatisch via internet op een website geplaatst. Hierdoor is meteen online te zien waar welk nest ligt en welk label het nest heeft. Het is dus gelijk duidelijk hoeveel nesten er zijn en er kan eenvoudig met de boer gecommuniceerd worden over de stand van zaken op het perceel.
Met behulp van een smartphone kan er genavigeerd worden naar het nest en kunnen er waar nodig stokken bij geplaatst worden. Deze werkwijze blijkt vele malen effectiever en we horen hiervan goede verhalen uit het veld.

Met een nieuw systeem en nieuwe apparatuur zijn er altijd wat opstartproblemen, maar na verloop van tijd kwamen verschillende succesverhalen binnen. Zo zijn er al vele nesten opgespoord binnen het werkgebied van Camperland. Droneteam Arnita en Jules vonden nesten van onder andere tureluur, scholekster, grutto en zelfs een klein nestje van een rietgors. Ondanks het lange gras slaagden ze erin het nest met vijf eieren met de drone en vervolgens in het veld te vinden.

Ook in het gebied van Tolhuislanden zijn er mooie resultaten geboekt met behulp van de Weidevogeldrone. Droneteam Marinus en Jentien hebben bijvoorbeeld op 3 mei jl. een scholeksternest gevonden met vier eieren. Ook vonden ze op die dag jongen van een wulp. Prachtige resultaten!
Na het weidevogelseizoen komt er een evaluatie met alle piloten, waarbij gekeken wordt hoe de drones volgend jaar nog beter ingezet kunnen worden binnen Collectief Noordwest Overijssel.