Weidevogelmonitoring 2022

Dit seizoen wordt in veertien weidevogelkerngebieden in Noordwest Overijssel een Bruto Territoriaal Succes-telling (BTS) uitgevoerd. Het monitoren van de weidevogels is een belangrijk onderdeel van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Niet alleen om te weten hoe het gaat met de weidevogels in het gebied, maar het Collectief gebruikt deze telgegevens ook ter voorbereiding op de nieuwe beheerperiode (2023-2028) voor het ANLb.

Via een broedparentelling en vervolgens een alarmtelling voor gezinnen met kuikens worden de weidevogelterritoria in deze gebieden in beeld gebracht en voor de grutto en de wulp wordt het broedsucces bepaald. Daarnaast wordt in vijf gebieden een broedparentelling uitgevoerd om de weidevogelterritoria in beeld te brengen. Bij de monitoring werken we waar mogelijk samen met lokale vrijwilligersgroepen. Waar dat nog niet lukt, hebben we het bureau Bunskoek Natuurlijk ingeschakeld om deze gebieden te tellen.